Introductie

Geboeid door de historie en gedreven door de nieuwsgierigheid, werd in het najaar van 2008 Historisch Erfgoed Smakt. De werkgroep heeft zich ook aangesloten bij het Historisch Platform Venray.

Smakt is lange tijd een kleine buurtschap geweest met slechts enkele huizen. Na 1648 kwam er een grenskerk, gewijd aan Sint-Lucia, ten behoeve van de inwoners van het (Brabantse) Holthees. Smakt lag juist over de grens, in Spaans Opper Gelre, waar beoefening van de katholieke eredienst was toegestaan.

In 1699 werd de Sint-Jozefkapel gebouwd voor de inwoners van Smakt en Holthees. Na 1877 groeide Smakt uit tot een bedevaartplaats, er kwam een kerk en in 1910 kwam ook het Pelgrimshuis gereed, waar pelgrims konden eten en drinken en ook devotionalia te koop waren.

In 1944 werden er ook in Smakt vernielingen aangericht door oorlogshandelingen, welke werden hersteld. In 1949 vestigden zich de Karmelieten in Smakt, welke er een seminarie begonnen en ook de bedevaarten verzorgden. In 1969 kwam de nieuwe Sint-Jozefkerk gereed. In 2006 werd het Pieterpad ingewijd, dat ook Smakt aandeed.

  • Logo MMI website HES
  • download
  • aureus vermogen logo groot
  • Koenen
  • logo hoezen
  • logo nieuw