Privacy verklaring website Historisch Erfgoed Smakt

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Historisch Erfgoed Smakt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ‘, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Historisch Erfgoed Smakt verstrekt. Stichting Historisch Erfgoed Smakt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Stichting Historisch Erfgoed Smakt GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Historisch Erfgoed Smakt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Stichting Historisch Erfgoed Smakt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG Stichting Historisch Erfgoed Smakt GEGEVENS BEWAART
Stichting Historisch Erfgoed Smakt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Stichting Historisch Erfgoed Smakt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Historisch Erfgoed Smakt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Historisch Erfgoed Smakt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Stichting Historisch Erfgoed Smakt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Historisch Erfgoed Smakt bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Historisch Erfgoed Smakt te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Historisch Erfgoed Smakt heeft hier geen invloed op. Stichting Historisch Erfgoed Smakt heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Historisch Erfgoed Smakt verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pelgrimshuis@hetnet.nl. Stichting Historisch Erfgoed Smakt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting Historisch Erfgoed Smakt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Historisch Erfgoed Smakt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Historisch Erfgoed Smakt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Historisch Erfgoed Smakt op via pelgrimshuis@hetnet.nl . www.historischerfgoedsmakt.nl is een website van Stichting

Historisch Erfgoed Smakt.
De stichting Historisch Erfgoed Smakt is als volgt te bereiken:
Postadres: St. Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt
Vestigingsadres: St. Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt
Telefoon: 0478-636228
E-mailadres: pelgrimshuis@hetnet.nl