Oude St. Jozefkerk Exterieur031
OudeStJozefkerk-019

Achtergrond informatie

De grote bloei van Smakt als bedevaartplaats van St. Jozef is vooral het werk geweest van rector Franciscus Cremers (1854-1930). Hij kwam in 1880 naar Smakt, zijn eerste en enige standplaats.

De nieuwe kapel wordt gebouwd in neogotische stijl. Architect was Johan Kayser uit Venlo. De oude kapel kreeg toen de functie van bidkapel, terwijl de nieuwe kerk, eveneens toegewijd aan St. Jozef, ging dienen als rectoraat kerk en als centrum voor de kerkelijke plechtigheden ter ere van de patroonheilige.

De bouw van de kerk startte in 1886 en op 19 maart (Sint-Jozef dag) 1887 was de kerk gereed en kwam de eerste grote groep pelgrims naar Smakt.

Architect Johannes Kayser ontwierp een éénbeukige zaalkerk in neogotische stijl. Het schip telde drie traveeën, gevolgd door het priesterkoor. Op de kerk stond een dakruiter met naaldspits. In 1933 werd de kerk vergroot met een travee en werd een doopkapel aangebouwd.

Al in de jaren 1930 ontstonden plannen om het bedevaartsoord sterk uit te breiden, waarbij de kerk vervangen zou worden, maar deze plannen zijn nooit uitgevoerd.

In het najaar van 1944 werd het complex zwaar beschadigd tijdens de Slag om Overloon. De kerk kon provisorisch gerepareerd worden en werd na de oorlog nog als noodkerk gebruikt.

In 1969 werd de Sint-Jozefkerk afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw, dat was ontworpen door J.J. Fanchamps