Voormalig monument op de begraafplaats
Voormalig monument op de begraafplaats
1 van de keramische tegels die ingemetseld zijn in de muur om de begraafplaats heen.
1 van de keramische tegels die ingemetseld zijn in de muur om de begraafplaats heen.

Over de begraafplaats

In de liturgie van de Katholieke Kerk wordt rond Kerstmis ook de nagedachtenis aan St. Jozef gevierd. Mede een reden om in deze donkere dagen het licht te laten schijnen op een object toegewijd aan St. Jozef. De foto’s zijn genomen op de mooie begraafplaats aan de Pelgrimslaan in Smakt. In de muren zijn zeven keramische reliëfs ingemetseld. Daarop zijn de Zeven Vreugden en Smarten van St. Jozef afgebeeld. Twee reliëfs (VII en I, bovenste inzet foto) in de noordelijke muur, dat is de muur met de entree. Vijf reliëfs (II t/m VI, onderste inzet foto) in de zuidelijke muur. Vreugde en Smart gaan hier hand in hand: elk reliëf bevat zowel een Smart (links) als een Vreugde (rechts). Deze kunstwerken zijn van de hand van de Maastrichtse beeldhouwster J. Hagemeijer en dateren uit midden jaren vijftig.

Bij weinigen zijn de Zeven Vreugden en Smarten van St.
Jozef bekend. Daarom hier een overzicht:

I Smart: Jozef wilde in stilte van Maria scheiden.
Vreugde: Jozef, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen.

II Smart: Er was voor hen geen plaats in de herberg.
Vreugde: Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerste kind.

III Smart: Het kind moest besneden worden.
Vreugde: Hij gaf hem de naam Jezus.

IV Smart: Hij zal een omstreden teken zijn.
Vreugde: Dit kind is bestemd tot opstanding van velen.

V Smart: Hij week uit naar Egypte.
Vreugde: Op die dag erkenden de Egyptenaren de Heer

VI Smart: Hij was bang om naar Judea te gaan.
Vreugde: Ze keerden terug naar hun woonplaats Nazareth.

VII Smart: Wat waren je vader en ik ongerust, toen we je kwijt waren. Je vader en ik zochten je vol droefheid.
Vreugde: Ze vonden hem in de tempel.

Smakt is de enige bedevaartsplaats in Nederland waar St. Jozef wordt vereerd. Deze aldus gegroepeerde reliëfs zijn mogelijk de enige groep in Nederland. Onder verwijzing naar De Smartenhof bij de Paterskerk zou men deze plek “De Jozefhof” kunnen noemen.

Koester Uw Monument! Bron: paters Carmelieten