Klooster in aanbouw
Luchtfoto3

Na de Tweede Wereldoorlog waren de Karmelieten voor hun seminarie in Geleen op zoek naar een andere locatie. Door Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, werd daarvoor in 1947 Smakt aangewezen. Die toewijzing ging vergezeld van de opdracht om te zorgen voor de bedevaartsplaats van St. Jozef en van de wens om in Smakt een klooster te bouwen.

Op de luchtfoto is te zien dat het klooster bestaat uit twee statige vleugels, die haaks op elkaar staan. Direct tegenover het klooster, aan de zijde van de St.Jozeflaan, bevindt zich een afzonderlijk gebouw: het rectoraatshuis/de pastorie. Schuin tegenover het rectoraatshuis, half verscholen onder de bomen, ligt het mooie en bekende rijksmonument: de St. Jozefkapel. In het rectoraatshuis, dat dateert uit 1936, namen de paters bij hun komst naar Smakt in 1947 hun intrek. In 1950-1951 werd de noordelijke vleugel van het klooster door de Karmelieten gerealiseerd, en in 1954 de westelijke vleugel. Architect was Architectenbureau Schols uit Geleen en aannemer was de fa. Koenen uit Holthees.

Het klooster was sinds 1951 Kleinseminarie voor de filosofie studenten uit Geleen, sinds 1955 ook Grootseminarie, toen de theologiestudenten uit Geleen hun intrek in het klooster namen. Vanwege een landelijke reorganisatie van Grootseminaries verhuisden de studenten in 1967 naar de Universiteit van Amsterdam.

Het St. Jozefklooster is een prachtig voorbeeld van traditionele kloosterbouw en is deel van een ensemble waartoe niet alleen het rectoraatshuis en de St. Jozefkapel, maar ook de St. Jozefkerk, het Pelgrimshuis en de St. Jozefhof op de begraafplaats aan de Pelgrimslaan gerekend moeten worden.